Polka dots fan

Fantasy pear wooden fan
Plastic fan in colors

Wooden fan in colors

Pericon wooden fan
“Semi-pericon” wooden fan

“pericon” wooden fan

“pericon” wooden fan
Abanico madera roble puntilla
Abanico señora